• Research
  • News

When Dutch pension funds sneeze all investors catch a cold: Over de gevolgen van het nieuwe financiële toetsingskader voor pensioenfondsen in Nederland

In december 2014 schreven wij over het pensioendebat in Nederland. De conclusie was dat er een fundamentele verandering in het Nederlandse pensioenlandschap aan zit te komen. Inmiddels zijn alle pensioenfondsen in Nederland volop bezig met een herbezinning van hun beleggings- en risicobeleid in het licht van de nieuwe regels van het Financieel Toetsingskader (nFTK) voor pensioenfondsen die per 1 juli 2015 ingaan.
 
Van belang is dat deze heroverweging plaatsvindt in een wereld van extreme lage rentes. De Financial Times Capital Markets Analysis kopte op 21 februari: “Pension funds tempted to take higher risk”. In het artikel wordt gewezen op de huidige negatieve rentes op kortlopende staatsleningen van sterke Eurolanden. De interesse in alternatieve beleggingen (bijvoorbeeld in schuldtitels van ontwikkelingslanden, infrastructuur financiering en private equity) is daardoor sterk toegenomen. De consultants van Towers Watson stellen: “Low government bond yields may force pension funds to buy assets they would not have bought in the past to gain the returns”.
 
Dit soort veranderingen in beleggingsgedrag en risicohouding moet welhaast gevolgen hebben voor alle beleggers! Immers alleen al in Nederland beleggen de gezamenlijke pensioenfondsen meer dan € 1.000.000.000.000.

Ralph van Daalen joins the International Advisory Panel

Ralph van Daalen has been working in the financial industry for over 12 years. Since the beginning of 2014 he is working as a Sales Director for an international asset manager. In his role he is responsible for the acquisition and relationship management of Dutch institutional investors. Prior to that he was a senior investment consultant at Towers Watson for more than 7 years. In that role he was responsible for advising Dutch pension funds and participating in several investment committees. He also served as an ALM consultant. His career started in 2003 when he joined Cordares (now APG), as an actuarial consultant.
 
He graduated with a master's degree in Business Economics at the University of Amsterdam in 2003 with a specialization in Financial Management.