WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN?

Bij het veiligstellen van uw vermogen voor de volgende generaties verwacht u persoonlijke toewijding en integriteit. Om op onzekerheden te kunnen anticiperen is focus van belang. 

Daarom kiezen wij bewust voor het aanbieden van enkel de volgende twee services: holistisch advies over uw totale beleggingsportefeuille en beheer van uw beleggingen. Die kunnen afzonderlijk of in combinatie worden aangeboden. Voor een aanpak op maat staan wij klaar. 

HOLISTISCH BELEGGINGSADVIES


TERREINVERKENNING

 • Uw persoonlijke / familiaire behoeften en verplichtingen voor nu en in de toekomst
 • De macro-economische context
 • Verwachtingen op het vlak van risico/rendement
 • Ontwikkeling van beleggings-scenario’s / portefeuille simulaties
 • Uw beleggingsprofiel

KENNIS BUNDELEN; EEN PARTNERSHIP-AANPAK
Gebruikmaken van een wereldwijd bank- en beleggingsnetwerk.
   
Onze international advisory board met langjarig opgedane ervaringen uit de pensioen-, beleggings - en bancairewereld.

Door schaalvoordelen toegang tot institutionele expertise en institutionele producten.

Uw persoonlijke strategische asset allocation.


PERFORMANCE MONITORING

 • Uw portefeuille nauwlettend volgen 
 • Rapporteren over risico’s en risicobeheersing
 • Marktontwikkelingen analyseren
 • Onderzoek en analyse 


Beleggingsportefeuille

Actief beheer volgens de door u gekozen strategische asset allocatie
Uw strategische asset allocatie zorgt voor een solide basis voor inkomsten en vermogen. Op basis van deze strategische asset allocatie wordt uw portefeuille geïmplementeerd, rekening houdend met de huidige marktsituatie (tactische asset allocatie binnen bepaalde afgesproken bandbreedtes).

Actief beleid 
Herbalanceren van de portefeuille door voortdurend risico’s en rendement tegen elkaar af te wegen.

Wij beleggen wereldwijd en gebruiken zowel actieve als passieve beleggingsinstrumenten. 
Wij maken gebruik van alternatieve asset classes.
Wij maken actief gebruik van tactische markt opportuniteiten. 
Continu volgen van risicoposities en indien nodig deze afdekken door middel van opties en/of futures. 

Performance monitoring 

 • Uw portfolio nauwlettend volgen
 • Rapporteren over risico’s en risicobeheersing
 • Marktontwikkelingen analyseren
 • Onderzoek en analyse


Bewezen succes 

Wij hebben een zeer sterke focus op ‘Capital Preservation Plus’, waarbij wij sinds onze oprichting voortdurend passieve markten verslaan. Wij doen dit met name door het verhogen/verlagen van het totale portefeuille risico. Het zoeken naar de optimale asset allocatie gezien de huidige marktomstandigheden en het bewegen binnen de individuele asset classes.