Terugblik op 2019


Wat een jaar!

Na de Kerstdagen ben ik met mijn gezin een week gaan skiën in Oostenrijk. Vlak daarvoor was een vers pak sneeuw gevallen, dus de pistes lagen er fantastisch bij. De gehele week scheen de zon volop en was de hemel strakblauw. Uitzonderlijke omstandigheden ofwel “Kaiserwetter”. De parallel naar het beursjaar is snel getrokken, want een jaar als 2019 is er één om in te lijsten. Wat viel op in 2019 en wat mogen we verwachten voor 2020?

WAT VIEL OP

Concentratierisico’s nemen toe

 
De Amerikaanse aandelenbeurs stak (wederom) met kop en schouders uit boven alle andere ontwikkelde beurzen. De S&P500 bereikte regelmatig nieuwe hoogtepunten gedurende het jaar. Maar wat opvalt is dat de stijging vooral door de vijf grootste bedrijven wordt getrokken.
Hun gewicht is ondertussen zo groot dat zij bepalend zijn voor de graadmeter van de 500 grootste bedrijven in de V.S. Als gevolg van dit concentratierisico en omdat steeds meer beleggers Amerikaanse aandelen via indextrackers kopen, bleef in 2019 ruim 78% van alle beursgenoteerde aandelen achter bij de S&P500. Het spreiden van risico door via een indextracker in de grootste 500 bedrijven van de V.S. te beleggen is dus beperkt. Dat is één van de redenen waarom Andreas Capital veel tijd en energie steekt in het selecteren van individuele kwaliteitsondernemingen.


Bron: Gavekal


Financial Engineering is cruciaal voor het Amerikaanse succes

 
De belastingverlagingen (fiscale stimulering) van de overheid en de verlaagde rente (monetaire stimulering) hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat de bedrijven in de V.S. prachtige winstgroeicijfers hebben gerealiseerd. Logisch, lagere belasting betekent meer winst, lagere rentelasten ook. Maar dat alleen, verklaart nog niet de outperformance van de V.S. Eén belangrijke factor moeten we niet over het hoofd zien en dat zijn de enorme aandeleninkoop programma’s van de grote bedrijven. Veel bedrijven hebben de lage rentestand gebruikt om obligaties uit te geven. Niet om toekomstige groei te financieren van het bedrijf, maar om eigen aandelen in te kopen. Hierdoor lijkt het alsof het rendement van de onderneming is gestegen, maar is dat wel zo? Immers de verdiencapaciteit van het bedrijf is niet wezenlijk veranderd. Er  zijn minder uitstaande aandelen waarover de winst moet worden verdeeld. Er zijn ook minder aandelen voorhanden voor beleggers, terwijl de vraag naar aandelen is gegroeid. Tenslotte is het eigen vermogen op de balans als percentage van het totaal gedaald, waardoor het rendement op eigen vermogen is gestegen. Een deel van het eigen vermogen is namelijk vervangen door schuld. Het gevolg van deze ‘corporate financial engineering’: fors stijgende aandelenkoersen. Maar het zorgt er ook voor dat de gemiddelde Amerikaanse bedrijfsbalans is verslechterd. Zeker als je dat vergelijkt met het gemiddelde huishouden dat juist schulden heeft afgebouwd. Een gezonde balans en een hoge vrije kasstroom zijn belangrijke criteria in  ons selectieproces voor individuele aandelen en obligaties. In het geval dat kredietrisico’s zouden toenemen zijn onze beleggers hierdoor beter beschermd.

Bron: Gavekal


WAT MOGEN WE VERWACHTEN

Zitten we weer in een bubbel net als in 2000?

Deze vraag wordt mij regelmatig gesteld door onze relaties. De achterliggende vraag is natuurlijk: Krijgen we na een fantastisch 2019 weer zulke slechte aandelenjaren zoals die volgden op 2000. Dat verwachten wij niet. De situatie vandaag is anders.
Maar laten we eerst naar de overeenkomsten kijken met 2000. De twee grafieken hierboven laten duidelijke overeenkomsten zien. De leverage van de bedrijfsbalansen was vergelijkbaar hoog en de beursgraadmeters werden ook toen door een kleine groep technologiebedrijven gedomineerd. Er zijn echter meerdere zaken anders dan in 2000 en ik benoem de drie belangrijkste.
Ten eerste creëert de kleine dominante groep technologiebedrijven een hoge vrije kasstroom. In 2000 waren dit voornamelijk bedrijven die weinig verdienden of verliesgevend waren en slechts een belofte herbergden dat zij grote winsten zouden gaan maken in de nabije toekomst. Tegenwoordig noemen we dit soort bedrijven Unicorns. Beleggers zijn vandaag de dag veel kritischer op deze winstbelofte dan twee decennia geleden. Je ziet dat aan de val van enkele Unicorns die recent naar de beurs zijn gebracht. Kijk naar Uber, Lyft en het minder bekende Peloton die na de introductie flink in waarde daalden. De beursintroductie van WeWork is zelfs afgeblazen. Een belofte of “.com” in de bedrijfsnaam is duidelijk geen garantie meer voor succes.
In de tweede plaats is de marktrente op dit moment veel lager dan in 2000. Toen in 2001 de belofte-financiering ophield werd de rentelast niet herfinancierbaar en ondraaglijk voor veel opgeblazen TMT-bedrijven. Omdat de technologiebedrijven die nu de dienst uitmaken daadwerkelijk een hoge cash-flow genereren en de rentelast nu beduidend lager is, zal zich dit in 2020 niet op dezelfde manier herhalen.
Tenslotte zitten de centrale bankiers met hun vingers aan de trekker om de geldkraan nog verder open te zetten als het economisch tegenzit. Dat was in 2000 duidelijk niet het geval. De centrale banken zijn toen eigenlijk net iets te lang doorgegaan met renteverhogingen.

Wat kunnen we verwachten voor de toekomst?

Natuurlijk was 2019 een uitzonderlijk aandelenjaar, maar laten we niet vergeten dat 2018 niet zo best was. Het gemiddelde rendement op aandelen over deze twee jaren heen gemeten, ligt dicht bij het langjarig gemiddelde. Daarmee wil ik het mooie 2019 niet bagatelliseren, maar wel nuanceren. Wij verwachten dat aandelen in de komende vijf jaren nog steeds gemiddeld 7% per jaar zullen opleveren. Dat is iets lager dan het langjarige gemiddelde, maar zeker niet slecht. In 2020 verwachten wij geen enorme crash. Aandelen hebben nog te veel de wind in de rug. De stimuleringen op monetair en fiscaal gebied blijven in 2020 doorgaan, de economische groei blijft positief en de bedrijfswinsten zijn gezond. Een positieve omgeving voor risicodragende beleggingen als aandelen en daarom blijven we conform uw persoonlijke normweging geïnvesteerd. Ook als we naar de statistieken kijken kan 2020 best een mooi aandelenjaar worden. Na een beursjaar met meer dan 20% rendement volgt in 83% van de gevallen opnieuw een positief aandelenjaar en ook een presidentieel verkiezingsjaar is vaak een positief aandelenjaar.
Obligaties hebben in 2019 ook een top jaar gehad. Dat is gezien de lage rentestand ook een bijzondere prestatie. Voor de komende vijf jaren zal het niet eenvoudig zijn om dat te kunnen herhalen. Maar het is ook niet onrealistisch om 1,5% per jaar te behalen.

Beleggen op de Andreas Capital manier

Onze beleggingsstrategie blijft ongewijzigd. We selecteren kwaliteitsbedrijven die voldoen aan onze strenge eisen ten aanzien van de vrije kasstroom, een competitief voordeel en een gezonde balans. Kortom, bedrijven die tegen een stootje kunnen als de economische omstandigheden even tegenzitten en waar je met gezond verstand en een gerust hart voor de langere termijn aandeelhouder van kunt zijn. Kwaliteit komt altijd bovendrijven. Aanvullend aan onze individuele aandelenselectie, hebben we langjarige thema’s geïdentificeerd. We beleggen daarom aanvullend voor u in Fintech, Digital Health, Clean Energy en het Chinese binnenland. Deze thema’s hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het rendement met respectievelijk 38%, 37%, 63% en 46% in 2019 en zullen dit naar onze overtuiging ook in de toekomst blijven doen.

Hans van Summeren
CIO van Andreas Capital S.A.

Disclaimer:
All opinions and estimates expressed in this document are subject to change without notice. This document does not purport to be impartial research and has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research, and is as such not subject to any prohibition. Andreas Capital S.A. does not accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this document. This document is for information purposes only and is not, and should not be construed as, an offer to buy or sell any securities or related derivatives, invest in any funds, or enter into any transaction with Andreas Capital S.A or any of its affiliates. The information contained in this document has been compiled from sources believed to be reliable, and is published for the assistance of the recipient, but is not to be relied upon as authoritative or taken in substitution for the exercise of judgement by the recipient. This report is marketing communication, and not investment research, and is intended for professional and eligible counterparties only.


Terug naar nieuws