RESEARCH IN ASSET MANAGEMENT

Wij zijn voortdurend bezig met beleggingsonderzoek. Met regelmaat publiceren wij ook onze beleggingsvisie.

Bijgaand vindt u enige onderwerpen welke wij recent gepubliceerd hebben.

Actief beheer; terug van weggeweest?

Misschien heeft het te maken met het beeld dat ik zie als ik nu naar buiten kijk, maar het lijkt welhaast lente in de vermogensbeheerwereld, en wel voor actieve managers. Nu de rust in de...

Fiduciair vermogensbeheer; een kwestie van op de blauwe ogen vertrouwen?

“Fiduciair vermogensbeheer” betekent volgens de letterlijke betekenis “vermogensbeheer in goede trouw”. Aan het begin van deze eeuw in zwang geraakt bij vooral Nederlandse pensioenfondsen en...

Risicomanagement; nut of noodzaak?

Risicomanagement lijkt op dit moment welhaast het nieuwe modewoord onder institutionele beleggers. Toezichthoudende instanties eisen van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen dat er kleur...