Werkwijze

Een persoonlijke aanpak betekent uw visie en wensen als uitgangspunt nemen.  

Want uw vermogen veiligstellen voor de volgende generatie begint bij het bouwen van vertrouwen in het heden. Dit kan alleen worden gerealiseerd door een open en begrijpelijke manier van werken en communiceren. 

Ons team werkt volgens duidelijk gedefinieerde processen en procedures. Elke stap in onze aanpak heeft een duidelijk doel en een vooraf bepaalde uitkomst. 1. Analyse en risico evaluatie


Samen bespreken wij het door u verwachte rendement op beleggingen en uw risicotolerantie.

Wij analyseren uw huidige financiële situatie en leggen aansluitend uw risico acceptatie vast.

2. UW ASSET & LIABILITY MANAGEMENT (ALM) BESPREKEN

Met andere woorden, uw persoonlijk asset & liability management. Het behoeft geen betoog dat dit in strikte vertrouwelijkheid gebeurt.

Wij streven naar een goed inzicht in uw bezittingen en verplichtingen, uw lopende en toekomstige inkomsten en uitgaven.

Tijdens een eerste bijeenkomst bespreken wij uw huidige en toekomstige behoeften en verplichtingen. 
 

3. UW PROFIEL


Rekening houdend met alle feiten en wensen, identificeren wij samen uw investeerdersprofiel.

4. DE STRATEGIE


Nu wordt het tijd om te praten over de strategische asset allocatie in uw beleggingsportefeuille.

Die vormt het beleggingskader op lange termijn, te voldoen aan uw specifieke individuele behoeften.

5. BELEGGEN VAN UW VERMOGEN


Wij houden u continu op de hoogte van onze beleggingsbeslissingen, zowel inzake de implementatie van uw strategische asset allocatie als ook van onze tactische invulling.

6. MONITORING EN RAPPORTAGE


Wij helpen u bij het identificeren van criteria voor de performance van uw portfolio.

Wij brengen regelmatig verslag uit over de performance en risico’s en periodieke vergaderingen maken standaard deel uit van onze werkwijze.

Wij staan altijd aan uw zijde, klaar om snel en efficiënt op uw vragen te reageren.

7. EVALUATIE


‘Closing the loop’: gaan we verder met de strategie of zijn er bepaalde aanpassing nodig?


Bijvoorbeeld als het aantal familieleden over tijd toeneemt, zou het belegd vermogen anders belegd moeten worden?